64 Habitatges – Sant Joan Despí

En curs
Localització: Sant Joan Despí
Constructora: Tarraco
Arquitectes: B67 Arquitectes
Pressupost aproximat: 7.200.000 €
Superfície: 9680 m²
Promotor: Metropolitan House
Treballs realitzats: Redacció amidaments i pressupost Quantity Surveyor Coordinació de seguretat i salut