52 Habitatges – Tarragona

2019 – 2022
Localització: Tarragona
Constructora: VOPI 4
Arquitectes: Fitó arquitectes
Pressupost aproximat: 6.400.000 €
Superfície: 8707 m²
Promotor: RAPEJUN
Treballs realitzats: Redacció amidaments i pressupost Direcció d’execució