35 Habitatges – Barcelona

2020 – En curs
Localització: Barcelona
Constructora: Constructorta ARCHS
Arquitectes: Joan Pascual Agenté
Pressupost aproximat: 3250000 €
Superfície: 4660 m²
Promotor: GEDSSA
Treballs realitzats: Direcció d’execució d’obra Coordinació de seguretat i salut