Hotel ME *****

2017 – 2022
Localització: Barcelona
Constructora: Units 4 – OHL
Arquitectes: Fitó Arquitectes
Pressupost aproximat: 50.400.000 €
Superfície: 35989 m²
Promotor: Caspe 1-13 Barcelona S.L.
Treballs realitzats: Redacció amidaments i pressupost Direcció d’execució d’obra

Premi Catalunya Construcció – Millor direcció d’execució 2021