22 Habitatges – Sant Joan Despí

En curs
Localització: Sant Joan Despí
Constructora: TARRACO
Arquitectes: Ojinaga Arquitectes
Pressupost aproximat: 2.410.000 €
Superfície: 1775 m²
Promotor: Metropolitan House
Treballs realitzats: Redacció amidaments i pressupost Quantity Surveyor Coordinació de seguretat i salut