103 Habitatges – Mataró

2016 – 2018
Localització: Mataró
Constructora: COPCISA
Arquitectes: Joan Pascual Argenté
Pressupost aproximat: 9.200.000 €
Superfície: 12530 m²
Promotor: Buildingcenter
Treballs realitzats: Redacció amidaments i pressupost, direcció d’execució, coordinació de seguretat i salut